Utracona symbolika bożonarodzeniowego drzewka

Utracona symbolika bożonarodzeniowego drzewka

Strojenie choinki jako bożonarodzeniowego drzewka znajduje swój początek już w XVI wieku, jednak sam symbol drzewa odnajdujemy już w podaniach o Adamie i Ewie. Trudno ustalić, czy owo rajskie Drzewo Poznania Dobra i Zła ma jakiś związek ze współczesną choinką, niemniej nie można zaprzeczyć, iż pradawny kult drzewa jako Symbolu życia i odradzania się przetrwal […]

Czytaj więcej